Erasmus+ KA 131 program

Obaveštenje: U okviru Erasmus+ KA 131 programa mobilnosti otvoren je
poziv za prijavu za studentske mobilnosti u svrhu obavljanja prakse. U
okviru otvorenog poziva, studenti Univerziteta u Beogradu mogu
realizovati prakse u zemljama EU i Norveškoj, Islandu, Turskoj, Severnoj
Makedoniji i Lihtenštajnu.
Informacije o studentskim mobilnostima u svrhu obavljanja prakse, možete
pronaći na:
/ Student Mobility for Traineeships.
Rokovi za prijavu i rangiranje kandidata sledeći:
  • Datum početka prijave kandidata: 14.06.2023. 12:00
  • Rok za prijavu kandidata ističe: 02.07.2023. 23:59
  • Rok za dostavljanje rang liste Univerzitetu u Beogradu ističe: 07.07.2023. 23:59
Više detalja o uslovima prijave, konkursnoj dokumentaciji, kao i ostale
relevantne informacije studenti mogu pronaći na sledećim linkovima: