Konkurs Zadužbine Veselina Lučića

  • Post author:
  • Post category:Info
Dostavljamo dve odluke raspisivanju konkursa Zadužbine Veselina Lučića:
1.Za dodelu „Nagrade Veselina Lučića“ za najbolje naučno odnosno stručno ostvarenje nastavnika i saradnika na  Univerzitetu u Beogradu i 
2.Za dodelu „Nagrade Veselina Lučića“ za najbolje književno ostvarenje nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Beogradu.
Prijava koju Vam dostavljamo koristi se samo prilikom konkurisanja za najbolje naučno odnosno stručno ostvarenje.
Molimo Vas da odluke i prijavu istaknete na odgovarajuće stranice fakulteta s obzirom da  rok za podnošenje prijava počinje1. 3. 2022. godine.
Srdačan pozdrav
Mirjana Popović,
Sektor za investicije i
upravljanje imovinom Univerziteta
i univerzitetskih zadužbina I fondacija

Stručnotehnički saradnik

UNIVERZITET U BEOGRADU
Studentski trg broj 1
11 000 Beograd
Tel: (011) 3207 426
Fax: (011) 3207 486
www.bg.ac.rs
E-mail:popovm1@rect.bg.ac.rs