Kurs “Veštine upravljanja karijerom” – otvoreno prijavljivanje

  • Post author:
  • Post category:Info

Univerzitetski centar za razvoj karijere tokom aktuelnog semestra realizuje novi ciklus kursa “Veštine upravljanja karijerom“ za studente Univerziteta u Beogradu.

Kurs je namenjen pre svega studentima završnih godina osnovnih i mater studija koji žele da spremnije zakorače u novo poglavlje razvoja karijere nakon fakulteta. Kroz različite aktivnosti, zadatke, alate za samoprocenu, vežbe i resurse polaznici će dobiti odgovore na pitanja kao što su:

Koji su moji kvaliteti? Kako vidim svoju karijeru? Koje opcije mi stoje na raspolaganju? Zaštо i kako se planira karijera? Kako se postavljaju ciljevi?  Kako i gde mogu da tražim posao?  Kako da se uspešno predstavim poslodavcu? i mnoga druga.

Kurs obuhvata sedam nedeljnih susreta (predavanja, radionica i simulacija)  u trajanju od dva do tri sata i realizuju se sredom sa početkom u 12 časova.

Početak kursa je 26. februara.

Broj mesta je ograničen, a zainteresovani mogu da se prijave putem FORMULARA.

Rok za prijavljivanje je 21. februar u 12h.

Kurs su osmislili i vode savetnici Univerzitetskog Centra za razvoj karijere. Osnovni cilj kursa je da studente osposobi za upravljanje karijerom, pripremi za uključivanje u tržište rada i pruži podršku u preuzimanju aktivne uloge u budućem karijernom razvoju. Uspešno pohađanje kursa polaznicima donosi uverenje o pohađanju, dodatne ESPB bodove, kao i upis ove vannastavne aktivnosti u dodatak diplomi.

Više informacija o kursu, strukturi, sadržaju, kao i prijavni formular studenti mogu naći ovde: www.razvojkarijere.bg.ac.rs/vuk.