Обавештавају се сви заинтересовани да ћe Приступно предавање на тему:

  • Post author:
  • Post category:Info

“Значај процене лексичко-семантичких способности у детекцији језичких поремећаја”
за избор у звање доцента за кандидата др Бојану Дрљан бити одржано 03.09.2020. године у 11:00 часова.

Предавање ће се одржати на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију.

Приступ слободан