Otvoreno prijavljivanje za tribinu Podrška osobama sa ometenošću u učenju engleskog jezika

  • Post author:
  • Post category:Info

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju je u ZUOV-u akreditovao jednodnevnu tribinu Podrška osobama sa ometenošću u učenju engleskog jezika koja će se održati 25.12.2019. godine od 11h-15h u Velikoj sali Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

Tribina je namenjena nastavnicima stranog jezika, informatike, ali i drugih opšteobrazovnih i stručnih predmeta, kao i nastavnicima koji rade u školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, ali i predstavnicima nevladinih organizacija koje se bave osobama sa invaliditetom.

Cilj tribine je upoznavanje učesnika skupa sa mogućnostima primene platforme za učenje engleskog jezika kod odraslih osoba sa ometenošću uz oslanjanje na principe univerzalnog dizajna, a ostvariće se kroz sledeće teme:

  • Značaj učenja engleskog jezika za osobe sa ometenošću (prof. dr Nenad Glumbić)
  • Kreiranje nastavnog materijala, plana i programa za kurseve engleskog jezika (Maja Ivančević Otanjac, nastavnik stranog jezika)
  • Univerzalni dizajn (prof. dr Branislav Brojčin)
  • Platforma za učenje engleskog jezika ( dr Nenad Glumbić, Maja Ivančević Otanjac, prof. dr Branislav Brojčin).

Učešće na tribini je besplatno. Prijave će se primati do 10.12.2019. godine na mejl mira.djordjevic81@gmail.com. Prilikom prijave potrebno je dostaviti sledeće podatke:

FORMULAR (.docx)