POŠTOVANE KOLEGINICE I KOLEGE STUDENTI FAKULTETA ZA SPECIJALNU EDUKACIJU I REHABILITACIJU

  • Post author:
  • Post category:Info

Pozivamo Vas da, kao volonteri, učestvujete u  organizaciji  strukovnog  susreta “Dani  defektologa  2020.” Skup će biti  održan od 20‐23.02.2020. god. u Beogradu, u Kongresnom centru hotela „Mona Plaza“, donji Dorćol, ul. Solunska 21. Organizatori  skupa  su Društvo defektologa  Srbije i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Angažovanje studenata volontera je predviđeno za:

  1. februar – 5 studenata volontera – Vreme angažovanja: 12-19 časova. Opis posla: pakovanje radnog materijala, pomoć oko registracije i smeštaja VIP gostiju.
  2. februar – pre podne: 3  studenta volontera – Vreme angažovanja: 8,30-14 časova (nakon toga, mogu gratis učestvovati na Konfereciiji); Opis posla: pomoć oko registracije učesnika skupa i kontrole uslaska u salu;

– posle podne: 2  studenta volontera – Vreme angažovanja: 14-18 časova (pre toga, mogu gratis učestvovati na Konfereciiji). Opis posla: kontrola uslaska u sale;

  1. februar: – pre podne:  2  studenta volontera – Vreme angažovanja: 8,30-14 časova (nakon toga, gratis mogu učestvovati na Konfereciiji). Opis posla: kontrola uslaska u salu;

– posle podne:  2  studenta volontera – Vreme angažovanja: 14-18 časova (pre toga mogu učestvovati na Konfereciiji gratis). Opis posla: kontrola uslaska u sale;

Zainteresovani studenti mogu se prijaviti kod poslovnog sekretara, Danice Kovačević u prostorijama dekanata Fakulteta u petak, 14. februara i u utorak, 18. februara do 15h, nakon čega će biti održan sastanak sa prijavljenim kandidatima u utorak, 18. februara u 18,30h u roze sali na fakultetu sa predstavnicima organizatora skupa.