Poziv za učešće na studentskom takmičenju “Circle U. Challenge”

  • Post author:
  • Post category:Info

Circle U. ChallangePoziv za učešće je otvoren za studente svih nivoa studija sa univerziteta članica evropske univerzitetske alijanse “Circle U.”, koju pored Univerziteta u Beogradu čini još osam prestižnih univerziteta iz Evrope: Univerzitet u Arhusu (Danska), Humboltov Univerzitet u Berlinu (Nemačka), Kings Koledž u Londonu (Velika Britanija), Katolički univerzitet u Luvenu (Belgija), Univerzitet u Oslu (Norveška), Univerzitet Paris Cité, Univerzitet u Beču (Austrija) i Univerzitet u Pizi (Italija).

“Circle U. Challenge” je razvijen kao koncept u kome, pored studenata, učestvuju i partneri poput gradova, regiona, univerzitetskih bolnica. Na ovaj način studentima se pruža prilika da sarađuju sa partnerima i akterima koji su izvan akademske zajednice i da razvijaju inovativna održiva rešenja.

Postoji šest izazova koje studenti mogu da rešavaju u interdisciplinarnim i internacionalnim timovima. Radni jezik programa je engleski jezik. Sve informacije o takmičenju dostupne su na sajtu Univerziteta u Beogradu: https://bg.ac.rs/en/university/challenge.php

Studenti i timovi studenata mogu se prijaviti do 15. oktobra 2022. godine.

OTVARANJE CUC (poziv za studente) (.pdf)