Praksa za studente III godine

  • Post author:
  • Post category:Info

Preuzimanje uputa za realizaciju prakse za studente III godine osnovnih studija, studijskog programa Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju, održaće se u ponedeljak 23.4.2018. godine u 13:30 časova u kabinetu br. 6 (prizemlje).

prof. dr Svetlana Kaljača
doc. dr Bojan Dučić