Projekat ”Eko-radionice” – deveta realizacija

  • Post author:
  • Post category:Info

Eko hub posterProjekat “Eko-radionice” pokrenut je 2017. godine, od strane omladinskog ekološkog udruženja EcoHub (www.ecohub.rs) sa ciljem pružanja stručne prakse studentima fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Misija projekta je umrežavanje mladih, sticanje praktičnog iskustva i razmena znanja. Naša vizija je širenje ekološkog obrazovanja i uvođenje ekologije kao obaveznog predmeta u osnovne škole u Srbiji.

Studenti će kroz program imati priliku da postanu “Eko-mentori” i da kroz seriju edukativnih radionica, koje će držati učenicima odabranih osnovnih škola u Beogradu, približe značaj ekologije i zaštite životne sredine i učestvuju u građenju buduće generacije odgovornih i održivih građana.

Odabrani studenti će raditi u studentskim grupama sačinjenim od po dva člana. Svaka studentska grupa će imati koordinatora projekta, čija uloga je upućivanje u sve segmente rada na projektu i pružanje koordinatorske pomoći sve vreme trajanja projekta. Svaki Eko-mentor sa svojim partnerom, u dogovoru sa koordinatorom, imaće slobodu kreativnog i interaktivnog osmišljavanja svake radionice u okviru unapred određenih nastavnih oblasti koje će obrađivati sa učenicima.

Za ušešće na projektu studenti dobijaju:
– Vannastavne ESPB ekvivalentne broju radnih sati utrošenih u okviru projekta, koji će biti navedeni u dodatku diplomi
– Pismenu potvrdu o završenoj praksi
– Pismo preporuke na srpskom i engleskom jeziku namenjeno daljem usavršavanju i gradnji karijere

Početak programa planiran je za sredinu marta 2023. godine i traje do kraja školske godine, odnosno juna 2023. godine. Radionice se održavaju jednom nedeljno, u jednom dodeljenom odeljenju jedne osnovne škole.

ROK ZA SLANJE PRIJAVE JE 30. JANUAR U PONOĆ!

Link za prijavu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLtcmtirPvfntZ03c_fkkJytR-og_DTsXBzAts-MEScLsM3w/viewform