Radna praksa za mlade sa invaliditetom

  • Post author:
  • Post category:Info

Forum mladih sa invaliditetom u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta realizuje peti po redu ciklus Radne prakse za mlade sa invaliditetom.

Radna praksa za mlade sa invaliditetom ima za cilj unapređenje zapošljivosti mladih sa invaliditetom kroz razvoj i primenu radne prakse.

Konkurs za Radnu praksu otvoren je u 10 različitih kompanija i za 11 različitih pozicija.

https://fmi.rs/forum-mladih-sa-invaliditetom-objavljuje-konkurs-za-pohadanje-radne-prakse-za-mlade-sa-invaliditetom/

Poziv (.pdf)