Sociološka tribina na FASPER-u

Pozivamo vas na prvu Sociološku tribinu na FASPER koja će se održati 16.12.2022. u 17.30h (Velika sala)
Tema tribine:

Kvantitativni i kvalitativni pristupi u sociologiji – savremene tendencije i problemi

Učesnici tribine:
doc. dr Željka Manić, Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet
doc. dr Dragan Stanojević, Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet

Moderator:
Božidar Filipović