StudENTER

StudENTER  – nova jedinstvena platforma za povezivanje studenata/mladih istraživača i privrede – StudENTER (www.studenter.org).

Platforma pruža mogućnost studentima raznih naučnih oblasti da BESPLATNO kreiraju svoj profil kao CV i da prošire svoje kompetencije i kontakte sa budućim poslodavcima ali i s akademskom zajednicom, kao i da budu uključeni u akademska i privredna događanja (putem konferencija, seminara, obuka i dr). Takođe, privredni subjekti mogu pretraživati kandidate na osnovu stepena obrazovanja, veština, naučne oblasti i sl.

Za više informacija pogledajte prezentaciju platforme StudENTER.