UniAdrion упитник

  • Post author:
  • Post category:Info

Универзитетска мрежа UniAdrion, чији је члан и Универзитет у Београду, доставила је линк са упитником и молбом да чланови нашег Факултета/Института (професори, административно особље, али и студенти) попуне упитник.

Please click on the web link below to begin the questionnaire:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScavCE6OHUqEGo9GqiFFkb-t3mPPRV6EhOkQqessEHCze47aQ/viewform?usp=sf_link