VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE / Victimology Society of Serbia

  • Post author:
  • Post category:Info

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST POVODOM 22. FEBRUARA – EVROPSKOG DANA ŽRTAVA

Organizacija Evropska pomoć žrtvama (Victim Support Europe) je 1991. godine, na predlog predstavnika iz Švedske, proglasila 22. februar Evropskim danom žrtava sa ciljem da se posledice koje žrtve kriminaliteta trpe učine vidljivim široj javnosti i da se društvo podstakne da efikasnije i potpunije zaštiti prava žrtava. Od tada se širom Evrope ovaj dan obeležava različitim manifestacijama. Viktimološko društvo Srbije-VDS je počelo sa obeležavanjem ovog dana 2005. godine.

Povodom ovogodišnjeg obeležavanja Evropskog dana žrtava, Viktimološko društvo Srbije želi da skrene pažnju javnosti na posledice koje trpe žrtve usled viktimizacije različitim oblicima kriminaliteta, kao i na jedno od najvažnijih prava žrtava, pravo na naknadu štete. Posledice viktimizacije pogađaju žrtve na različite načine. Žrtve trpe materijalnu štetu, fizičke povrede, zdravstvene probleme, psihičke patnje i različite socio-ekonomske teškoće. Kako bi se ublažile posledice krivičnih dela na žrtve, apelujemo na državu da preduzme mere za osnivanje državnog fonda za naknadu štete žrtvama nasilja.

Viktimološko društvo Srbije-VDS je nezavisno i neprofitno udruženje građana, osnovano 12. novembra 1997. godine s ciljem unapređenja i zaštite prava i položaja žrtava kriminaliteta, rata, kršenja ljudskih prava i drugih oblika stradanja. U okviru VDS od 2003. godine funkcioniše služba za žrtve VDS info i podrška žrtvama. Služba je namenjena svim žrtvama kriminaliteta i kršenja ljudskih prava. Od osnivanja do danas, Služba je imala više od 6500 kontakata sa žrtavama (ženama i muškarcima) različitih oblika kriminaliteta: nasilja u porodici, mobinga, proganjanja, imovinskih krivičnih dela, pretnji i različitih vidova kršenja ljudskih prava.