Zadužbina Đoke Vlajkovića

zgradaOglas Zadužbine Đoke Vlajkovića za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup stana u zgradi u Vlajkovićevoj 5 u Beogradu.
Ponude se dostavljaju u roku od 15 dana, najkasnije do 3. juna 2022. godine na adresu iz oglasa.