Zadužbina Đoke Vlajkovića

  • Post author:
  • Post category:Info

Odluka Zadužbine Đoke Vlajkovića o raspisivanju konkursa za podršku studentima u stručnom i naučnom usavršavanju

Odluka o raspisivanju konkursa za podrsku studentima (.pdf)

Rok za podnošenje prijava je od 10. marta do 15. aprila 2022. godine

Srdačan pozdrav!

Mirjana Popović,
Sektor za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta i univerzitetskih zadužbina i fondacija,
Stručnotehnički saradnik