САВЕЗ СТУДЕНАТА БЕОГРАДА У САРАДЊИ СА ШКОЛОМ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ „КОНТЕКСТ“ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ 25 СТИПЕНДИЈА ЗА БЕСПЛАТНO УЧЕЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

kontext.rs

Конкурс-октобар 2017. (.docx)

Додела стипендија (.pdf)

Прво предавање у оквиру предмета Рани третман и предшколско васпитање деце ометене у менталном развоју одржаће се у понедељак, 9. октобра 2017. године од 17 сати у Плавој сали.

на студијски програм ДЕФЕКТОЛОГИЈА ОБАВИЋЕ СЕ 10. ОКТОБРА 2017. ГОДИНЕ 09:30, Упис на студијски програм Дефектологија врши се прозивањем студената са ранг листе од броја 1 па надаље, уз опредељење за модул, у оквиру одобрених места по Конкурсу.

Присуство на прозивању мора бити лично.

Недолазак на прозивање сматраће се одустајањем од уписа.

на студијске програме ЛОГОПЕДИЈА и СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОСОБА СА ТЕШКОЋАМА У МЕНТАЛНОМ РАЗВОЈУ ОБАВИЋЕ СЕ 9. ОКТОБРА 2017. ГОДИНЕ ОД 09:30 ДО 13:30 ЧАСОВА

Кандидати који су стекли академски назив магистра наука на Дефектолошком факултету, Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, могу уписати трећу годину докторских академских студија.
Заинтересовани могу поднети захтев за упис до 30.11.2016. године

Имају право на стипендијуи и треба да доставе потписан примерак уговора за стипендију:

  1. Буха Бранка IVгод.
  2. Урошевић Милица II год.

Није потписан уговор за кредит, потребно је да доставе потписан примерак:

  1. Божовић Бранислава I год.
  2. Бандука Јована III год.
  3. Танасковић Дуња IV год.
  4. Вучковић Ива III год.

Допуне предати до петка, 25.11.2016. на шалтеру бр. 3.
Ко не преда биће одбијен без права на жалбу.

Проф. др Бранка Јаблан: понедељак од 10.30 до 11.30.
Доц. др Александра Грбовић: среда од 12.00 до 13.00.

Блок настава из изборног предмета „Психологија интелигенције“ код проф.др Зорице Матејић-Ђуричић, одржаће се 26.11.2016. године

Leave a Reply

five + 3 =