Poziv za učešće na studentskoj konferenciji Stimuluskup

  • Post author:
  • Post category:Info

Poziv za učešće na studentskoj konferenciji Stimuluskupprogram stimuluskupaUdruženje studenata psihologije ,,Stimulus” tradicionalno organizuje studentsku konferenciju Stimuluskup, koja predstavlja prateći program EIP-a (Empirijska istraživanja u psihologiji). Ideja Stimuluskupa jeste da studenti razmene interesovanja kao i da ih prošire na aktuelne i nove teme koje prevazilaze krug oblasti koje se izučavaju tokom studija. Pored toga, želimo da podstaknemo studente razlitičiih fakulteta na saradnju i zajedničkom sagledavanju naučnih problema. Tema Stimuluskupa je ,,Čovek u fokusu istraživanja” a poseban naglasak je na multidisciplinarnosti. Smatramo da je multidisciplinarni pristup veoma važan u nauci i da trebamo svi zajedno da se potrudimo da postane što aktuelniji i primenjiviji.

Stimuluskup će se održati od 25. do 27. marta u prostorijama Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Link ka detaljnijim informacijama i prijavnim formularima https://linktr.ee/stimuluskup