Month: March 2023

“DOKTORANTSKI DORUČAK” NA FILOLOŠKOM FAKULTETU

Doktorantski doručakAlumni organizacija Filološkog fakulteta poziva studente doktorskih studija na Doktorantski doručak – 2. aprila (nedelja) u 11 časova na Filološkom fakultetu.

Na ovom događaju želimo da okupimo doktorande sa različitih fakulteta i da sa njima razgovaramo o uspesima i neuspesima u različitim fazama izrade disertacije.

Prijava za učešće putem linka: https://forms.gle/z8bGqFQxCqCLqQww7

Posted by bojan in Info

ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЗГРАДИ ФОНДАЦИЈЕ МИЛАНА СТЕФАНОВИЋА-СМЕДЕРЕВЦА И СУПРУГЕ ДАРИНКЕ
Фондација Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке даје у закуп пословни простор површине 249м2 у приземљу са припадајућим подрумом површине 100м2, у виђеном стању, празан, у стамбено-пословном објекту у Београду, Теразије 39, екстра зона, у поступку јавног надметања.
Пријаве се подносе у року од 20 (двадесет) календарских дана од дана објављивања Огласа, најкасније до 12. априла 2023. године до 15,00 часова, непосредно на адресу Фондације Милана Стефановића – Смедеревца и супруге Даринке, Београд, Студентски трг број 1.
 1. Oglas za zakup poslovnog prostora (.pdf)
 2. Prezentacija poslovnog prostora (.pdf)
 3. Prijava (.pdf)
 4. Spisak obavezne dokumentacije uz Prijavu (.pdf)

 

ИЗЈАВЕ:
ФИЗИЧКА ЛИЦА
 1. Izjava FIZICKOG LICA o prihvatanju uslova iz Oglasa (.pdf)
 2. Izjava FIZICKOG LICA o spremnosti ulaganja (.pdf)
 3. Izjava FIZICKOG LICA o placanju troskova (.pdf)
 4. Izjava FIZICKOG LICA o dostavi dokaza (.pdf)
 5. Izjava FIZICKOG LICA o obezbedjivanju potrazivanja (.pdf)
ПРАВНА ЛИЦА
 1. Izjava PRAVNOG LICA o prihvatanju uslova iz Oglasa (.pdf)
 2. Izjava PRAVNOG LICA o spremnosti ulaganja (.pdf)
 3. Izjava PRAVNOG LICA o placanju troskova (.pdf)
 4. Izjava PRAVNOG LICA o dostavi dokaza (.pdf)
 5. Izjava PRAVNOG LICA o obezbedjivanju potrazivanja (.pdf)
ПРЕДУЗЕТНИЦИ
 1. Izjava PREDUZETNIKA o prihvatanju uslova iz Oglasa (.pdf)
 2. Izjava PREDUZETNIKA o spremnosti ulaganja (.pdf)
 3. Izjava PREDUZETNIKA o placanju troskova (.pdf)
 4. Izjava PREDUZETNIKA o dostavi dokaza (.pdf)
Posted by bojan in Info

POZIV ZA OBUKU ZA OSOBE SA INVALIDITETOM – TESTIRANJE SOFTVERA (QA)

Forum mladih sa invaliditetom realizuje besplatnu obuku za Testiranje softvera (QA) za osobe sa invaliditetom.  Za više informacija o programu obuke posetite adresu https://fmi.rs/poziv-za-obuku-testiranje-softvera-qa-za-osobe-sa-invaliditetom/

Zainteresovani kandidati mogu da se prijave popunjavanjem kratkog prijavnog formulara i dostavljanjem formulara na adresu office@fmi.rs sa napomenom ,,Prijava za QA obuku“.

Rok za podnošenje prijava je ponedeljak, 03.april 2023. godine

Posted by bojan in Info

УПИС НА ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПОЧЕВ ОД ЈУНА 2024. ГОДИНЕ (УВОЂЕЊЕ ДРЖАВНЕ МАТУРЕ)

На основу Закона о високом образовању и Закона о средњем образовању и васпитању Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију објављује начине вредновања ученичких постигнућа у средњем образовању за потребе рангирања студената за упис на студијске програме. Уз полагање државне матуре, вредновање ученичких постигнућа реализоваће се на начин дат у табеларном приказу.

Назив високошколске установе Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Назив студијског програма Три студијска програма:

Логопедија,

Дефектологија,

Специјална едукација и рехабилитација особа с тешкоћама у менталном развоју

1. Просечан успех четворогодишњег средњег образовања 40%
2. Успех на матурском испиту из Српског/Матерњег језика и књижевности 20%
3. Успех на матурском испиту из Математике 20%
4. Успех на матурском испиту из предмета који/е је Факултет одредио са Листе општеобразовних предмета (за гимназије и стручне/уметничке образовне профиле који немају директну проходност) 20%
4а. Навести који се општеобразовни предмети са Листе вреднују Сви општеобразовни предмети са Листе:Историја или Биологија или Географија или Физика или Хемија или Страни језик (Енглески, Италијански, Немачки, Руски, Француски, Шпански)
5. Успех из теоријског дела стручног/уметничког матурског испита (за стручне/уметничке  образовне профиле који имају директну проходност) 20%
5а. Навести прецизно који стручни и уметнички образовни профили имају директну проходност за одређени студијски програм Сви четворогодишњи образовни профили у оквиру подручја рада Здравство и социјална заштита (Медицинска сестра техничар, Гинеколошко акушерска сестра, Педијатријска сестра техничар, Козметички техничар, Физиотерапеутски техничар, Стоматолошка сестра техничар, Зубни техничар, Фармацеутски техничар, Лабораторијски техничар, Медицинска сестра васпитач, Санитарно еколошки техничар)
6. Успех на додатним испитима за проверу знања, склоности и способности нема
6а. Навести врсту испита нема
7. Успех на такмичењима које вреднује Факултет Бодује се успех на домаћим или међународним такмичењима оствареним из било ког предмета у било ком од четири средњошколска разреда са: три (трећа награда), шест (друга награда) и девет (прва награда) поена.

Posted by bojan in Info

Nagrade Veselina Lučića

Konkursa za dodelu “Nagrade Veselina Lučića” za najbolje naučno odnosno stručno ostvarenje nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Beogradu, uz ovaj konkurs:

Konkurs za dodelu Nagrade Veselina Lučića” za najbolje književno ostvarenje nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Beogradu.

Rok za podnošenje prijava je započeo 1. marta I trajaće do 28. aprila 2023. Godine

Posted by bojan in Info