ВРЕДНОВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ СТУДЕНАТА

  • Post author:
  • Post category:Info

Обавештавају се студенти да ће моћи да поднесу документацију за доделу додатних ЕСПБ бодова за ваннаставне активности за академску 2018/2019. годину од 03. до 14. децембра.

Неопходну документацију, предвиђену Правилником о вредновању ваннаставних активности, можете доставити у канцеларију Студентског парламента:

  • Понедељком од 11-15 часова
  • Уторком од 12-14 часова
  • Средом од 12-15 часова
  • Четвртком од 12-14 часова
  • Петком од 12-14 часова

Неопходна документација:

-копије уверења (сертификата и потврда) и
-молба.

ДОДАТНИ ЕСПБ БОДОВИ НЕ МОГУ ЗАМЕНИТИ РЕДОВНЕ ЕСПБ БОДОВЕ.

МОЛБУ ПОПУНИТИПРЕКО РАЧУНАРА И ОДШТАМПАТИ.