Davanje u zakup stanova

U prilogu dostavljamo:
– Oglas Zadužbine Milivoja Jovanovića I Luke Ćelovića za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup stana u zgradi na Andrićevom vencu 12 u Beogradu,
Oglas Fondacije Koste Migrića za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup stana u zgradi na Obilićevom vencu 26 u Beogradu,
da istaknete na odgovarajuće stranice fakulteta.
Ponude se dostavljaju u roku od 15 dana, najkasnije do 31. maja 2022. godine na adrese iz oglasa.