You are currently viewing Spotlight session – onlajn skup o prilikama za mobilnost studenata u okviru evropske univerzitetske alijanse Circle U.

Spotlight session – onlajn skup o prilikama za mobilnost studenata u okviru evropske univerzitetske alijanse Circle U.

Spotlight circle U.Pozivaju se studenti zainteresovani za mobilnost u okviru naše univerzitetske evropske alijanse na onlajn skup koji organizuje Univerzitet u Beogradu pod nazivom “Spotlight Session” u petak, 9. juna 2023.god. sa početkom u 11 časova putem Zoom platforme. 

Studenti će moći da saznaju više o prilikama koje se pružaju u narednom periodu i upoznaju kolege sa Univerziteta u Arhusu (Danska), Humboltovog Univerzitet u Berlinu (Nemačka), Kings Koledža u Londonu (Velika Britanija), Katoličkog univerziteta u Luvenu (Belgija), Univerziteta u Oslu (Norveška), Univerziteta Paris Cité (Francuska), Univerziteta u Beču (Austrija) i Univerziteta u Pizi (Italija). 

Nakon kratkih prezentacija partnerskih univerziteta, studenti će biti u mogućnosti da u breakout sobama porazgovaraju sa kolegama, postave pitanja i reše nedoumice koje imaju.  

“Spotlight session” predstavlja jedinstvenu priliku da studenti u direktnom kontaktu sa predstavnicima partnerskih univerziteta saznaju više o studijama i mobilnosti na članicama Circle U. i da se bolje upoznaju sa mogućnostima za privremeno akademsko usavršavanje na nekom od prestižnih partnerskih univerziteta unutar alijanse. 

Skup će se održati na engleskom jeziku.  

Prijava se vrši preko formulara u linku do četvrtka, 8. juna u 14 časova.